Bronckhorst
Bronckhorst door Patrick Rasenberg
arrow_back Home
Oudercursus Omgaan met autisme (bij GG Net in Doetinchem)

Oudercursus Omgaan met autisme (bij GG Net in Doetinchem)

Oudercursus Omgaan met autisme (bij GG Net in Doetinchem)
Ouder zijn van een kind met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), is niet altijd even gemakkelijk. Bij kinderen met ASS kan de ontwikkeling soms anders verlopen dan de ontwikkeling van leeftijdsgenoten. De opvoeding en dagelijkse omgang vragen om een specifieke aanpak en een duidelijke structuur. Voor ouders kan het soms lastig zijn om deze aanpak op te pakken binnen de structuur van het gezin. Het vasthouden van deze aanpak naast het gezinsleven en werk kan een belasting vormen voor ouders. Dit kan veel van je als ouder vragen en kan voor stress en frustratie zorgen. Deze cursus richt zich op ouders van een kind onder 18 jaar en is bedoeld om ouders hierin te ondersteunen en om handvatten te bieden hoe hier mee om te gaan, zodat overbelasting wordt voorkomen.

De cursus start op maandagavond 24 september van 19.00-21.00 uur. De overige cursusdata zijn: 1, 8, 15, 22, 29 oktober + een terugkombijeenkomst

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie vindt u op: https://ggnet.nl/cursussen/oudercursus-omgaan-met-autisme. U kunt zich hier ook aanmelden.
U kunt de informatie over deze cursussen ook teruglezen op www.bronckhorst.nl/mantelzorg

Vind meer activiteiten in:

Jeugd en opvoeding Informatie, ondersteuning & advies