Bronckhorst
Bronckhorst door Patrick Rasenberg
arrow_back Home
Folkloristische dansgroep stelt zich voor

Folkloristische dansgroep stelt zich voor

Wij zijn folkloristische dansgroep Wi’j eren ’t Olde uit Velswijk. En dragen vanaf de oprichting in 1955 ons steentje bij aan het behouden en doorgeven van dansen, kleding, zang, muziek, en verhalen van vroeger. Ons mooie landschap dialect en folklore horen bij onze vertrouwde leefomgeving. Daarom zijn ze de moeite waard om door te geven aan onze volgende generatie.

Wat Wi’j eren ’t Olde zo bijzonder maakt is dat de dansen in veel gevallen zo zijn, dat je er samen met je eigen partner aan deel kunt nemen. Hierdoor wordt het meer dan ”zomaar een hobby”.

In het winterseizoen oefenen we elke dinsdagavond vanaf 20:00 in het buurthuis D’n Draejer aan de Velswijkweg 50 in Velswijk. Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom. Meer informatie en contactgegevens vindt u op onze website www.wijerentolde.nl.

zoekwoorden: bewegen, samen,plezier.

Vind meer activiteiten in:

Sociale contacten, sport & ontspanning Bewegen