Bronckhorst
Bronckhorst door Patrick Rasenberg
arrow_back Home
De Gebiedsambtenaren

De Gebiedsambtenaren

De Gebiedsambtenaren van Bronckhorst hebben als taak meer contact te zoeken in de kernen en een schakel te zijn in de samenleving, tussen inwoners maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente.

Heeft u als inwoner een goed idee voor uw woonomgeving en weet u niet precies hoe u dit aan met pakken dan helpen de gbiedsambtenaren u graag. Ze kunnen u als sparringspartner bijvoorbeelde de weg wijzen naar geschikte locaties, mogelijke samenwerkingspartners, financieringsmogelijkheden, etc.

Daarbij bepalen zij niet wat er gaat gebeuren in uw woonomgeving, dat doet u als inwoner of organisatie zelf.

De gebiedsambtenaren zijn er voor u!
Kijk voor meer informatie op
www.bronckhorst.nl/gebiedsambtenaren

Vind meer activiteiten in:

Sociale contacten, sport & ontspanning Informatie en advies