Bronckhorst
Bronckhorst door Patrick Rasenberg
arrow_back Home
Vergoeding Leerlingenvervoer

Vergoeding Leerlingenvervoer

Gaat uw kind naar een school voor speciaal onderwijs? Of kan het vanwege een blijvende handicap niet zelfstandig naar een reguliere school reizen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer.

Aanvraag
U kunt nu leerlingenvervoer aanvragen voor het schooljaar 2019-2020. Dat doet u met het aanvraagformulier dat u vindt op www.bronckhorst.nl/leerlingenvervoer. U krijgt binnen 8 weken bericht van ons of u een vergoeding krijgt.
Vergoeding
De gemeente maakt leerlingenvervoer mogelijk door bijvoorbeeld een vergoeding toe te kennen voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind. Of een vergoeding voor het gebruik van de fiets of van het openbaar vervoer.
Eigen bijdrage
Voor een leerling die naar een basisschool met een speciale grondslag gaat, kunnen wij een eigen bijdrage vragen. Deze bijdrage wordt niet gevraagd wanneer uw kind een handicap heeft. Alle informatie en voorwaarden vindt u ook op www.bronckhorst.nl/leerlingenvervoer.
Zelf leren reizen met het openbaar vervoer
Wij gunnen elk kind de mogelijkheid om zelfstandig te leren reizen. Daarvoor werken wij samen met MEE. Medewerkers van MEE leren uw kind stapsgewijs om zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Hier heeft uw kind zijn leven lang plezier van! Hebt u hier belangstelling voor, geef dit dan aan ons door. Dit kan ook op het aanvraagformulier.

Vind meer activiteiten in:

Sociale contacten, sport & ontspanning Informatie en advies