Welkom!

De website meedoeninbronckhorst.nl is dé online sociale kaart van de gemeente Bronckhorst en legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk, geldzaken en ondersteuning voor inwoners van de gemeente Bronckhorst zijn geregeld.

Het overlijden van uw partner kan financiële gevolgen voor u hebben. De overheid zorgt er met de nabestaandenuitkering Anw voor dat u een basisinkomen heeft.

Kan ik een Anw-uitkering krijgen?

Als uw partner is overleden, kunt u soms een Anw-uitkering aanvragen. Dan kan als:

  • uw partner in Nederland woonde of werkte
  • u nog niet de AOW-leeftijd bereikt heeft
  • u op de dag van overlijden van uw partner aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
    • u verzorgt een kind dat onder de 18 is
    • u bent minimaal 45% arbeidsongeschikt

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u nagaan of u recht heeft op Anw.

Anw aanvragen

Was u getrouwd of geregistreerd partner? Dan geeft de gemeente het overlijden door aan de SVB. Vervolgens krijgt u van de SVB een brief over de Anw-uitkering. In deze brief staat hoe u Anw aan kunt vragen.

Let op! Als u samenwoonde heeft u ook recht op een nabestaandenuitkering. Dan moet u zélf de aanvraag doen bij de SVB.

Kostendelersnorm

Sinds 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm voor mensen met een Anw-uitkering. Wanneer u met iemand samenwoont, bent u minder geld kwijt aan de huishouding, dan wanneer u alleen woont. Mensen die samenwonen met iemand van boven de 21, kunnen daardoor minder Anw-uitkering krijgen.

De kostendelersnorm geldt niet als:

  • U samenwoont met iemand die studiefinanciering krijgt of kan krijgen.
  • U een commerciële relatie hebt met de huisgenoot. Bijvoorbeeld omdat u een kamer huurt of verhuurt.

Komt er iemand bij u in huis wonen? Geef dit meteen door aan de SVB. Meer informatie vindt u op website van de SVB.

Andere inkomsten

Als u geen andere inkomsten heeft, krijgt u de volledige nabestaandenuitkering Anw. Als u wel andere inkomsten heeft, kan dat van invloed zijn op de hoogte van uw nabestaandenuitkering Anw. Dit hangt af van het soort inkomen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de SVB.

Overlijdensuitkering

Ontving uw overleden partner een WW-, ziektewet-, WAO-, WIA-, WAZ- of Wajong-uitkering? Dan kunt u als nabestaande via het UWV een overlijdensuitkering krijgen. De overlijdensuitkering is 1 maand bruto uitkering.

U hoeft dit niet zelf aan te vragen. De gemeente laat het UWV weten dat uw partner is overleden.

Aanvullingen

Als u weinig inkomen heeft, kunt u mogelijk een uitkering krijgen, huurtoeslag en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Of misschien kunt u gebruik maken van andere regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Vergelijk hulpaanbod