Welkom!

De website meedoeninbronckhorst.nl is dé online sociale kaart van de gemeente Bronckhorst en legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk, geldzaken en ondersteuning voor inwoners van de gemeente Bronckhorst zijn geregeld.

Als u langdurig ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, moet uw werkgever uw loon doorbetalen. Heeft u geen werkgever, dan komt u in de Ziektewet terecht. Na 2 jaar kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

WIA aanvragen

Bent u na 2 jaar nog steeds ziek of arbeidsongeschikt? Dan kunt u misschien een WIA-uitkering krijgen. Vraag deze op tijd aan, uiterlijk na 1 jaar en 9 maanden ziekte. Anders komt u misschien zonder inkomen te zitten.

Een arts en een arbeidsdeskundige bepalen hoeveel procent van uw oude loon u nog kunt verdienen. Is dat 65 procent of minder? Dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering.

De WGA en de IVA

Binnen de WIA zijn er 2 soorten uitkeringen:

  • De WGA-uitkering is voor mensen die nog gedeeltelijk kunnen werken. Via de WGA krijgt u een uitkering als u door uw ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt bent.
  • De IVA-uitkering is er voor mensen die minstens 80% arbeidsongeschikt zijn en weinig of geen kans hebben op herstel.

Het UWV bepaalt voor welke uitkering u in aanmerking komt.

Gedeeltelijk aan het werk

Kunt u nog gedeeltelijk werken, dan kan het UWV u helpen met het vinden van werk. U krijgt hierbij hulp van een arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige kan u ook helpen met een re-integratietraject.

Voorziening aanvragen

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, maar wel werk hebt, dan kunt u bij het UWV ook een voorziening voor werk aanvragen. Dit kan een hulpmiddel of hulp zijn. Bijvoorbeeld een aangepaste werkplek, een gebarentolk of een auto-aanpassing. Meer hierover leest u bij Werkplekaanpassingen.

Wajong

Een Wajong-uitkering is speciaal voor mensen die al vanaf jonge leeftijd een ziekte of een beperking hebben.

WAO

De WAO is niet afgeschaft, maar geldt alleen nog voor mensen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen.

Vergelijk hulpaanbod