Welkom!

De website meedoeninbronckhorst.nl is dé online sociale kaart van de gemeente Bronckhorst en legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk, geldzaken en ondersteuning voor inwoners van de gemeente Bronckhorst zijn geregeld.

Als u niet meer kunt werken, vanwege een ziekte of handicap, zijn er verschillende regelingen waarin u terecht kunt komen.

Bij een vast contract

Als u ziek wordt of een lichamelijke beperking krijgt, valt u de eerste 2 jaar onder de verzekering van uw werkgever. Bent u na 2 jaar nog steeds ziek of (deels) arbeidsongeschikt, dan bepaalt het UWV voor welke uitkering u in aanmerking komt. Bijvoorbeeld voor een Wajong- of een WIA-uitkering.

Bij een tijdelijk contract

Had u geen vast contract, maar een tijdelijk contract op het moment dat u ziek werd of een beperking kreeg, dan krijgt u een Ziektewetuitkering zodra uw dienstverband eindigt.

Bijstand

Heeft u geen recht op een andere uitkering? Dan kunt u terechtkomen in de bijstand.

Weer aan het werk

Vergelijk hulpaanbod