Welkom!

De website meedoeninbronckhorst.nl is dé online sociale kaart van de gemeente Bronckhorst en legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk, geldzaken en ondersteuning voor inwoners van de gemeente Bronckhorst zijn geregeld.

De Ziektewet is een wet die regelt dat mensen zonder vaste baan een uitkering krijgen, als ze ziek worden.

Ziektewetuitkering

U kunt een Ziektewetuitkering krijgen als u ziek bent en:

  • uw contract afloopt tijdens uw ziekte
  • u ziek werd binnen 4 weken na afloop van uw contract
  • u een WW-uitkering heeft
  • u uitzendkracht bent

Er zijn nog meer situaties waarin u recht heeft op een Ziektewetuitkering. Meer informatie vindt u op de website van het UWV.

Loondoorbetaling door werkgever

Heeft u een werkgever en wordt u ziek, dan is uw werkgever in de meeste gevallen verplicht om uw loon 2 jaar door te betalen.

Bent u langere tijd ziek, dan moet uw werkgever u helpen om weer aan het werk te gaan. Misschien kunt u bij dezelfde werkgever aangepast werk doen.

Na 2 jaar: WIA

Bent u na 2 jaar nog steeds ziek en kunt u daardoor minder werken? Dan kunt u misschien een WIA-uitkering krijgen. Vraag deze op tijd aan, uiterlijk na 1 jaar en 9 maanden ziekte. Anders komt u misschien zonder inkomen te zitten.

Vergelijk hulpaanbod