Welkom!

De website meedoeninbronckhorst.nl is dé online sociale kaart van de gemeente Bronckhorst en legt uit hoe wonen, welzijn, zorg, werk, geldzaken en ondersteuning voor inwoners van de gemeente Bronckhorst zijn geregeld.

Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Kinderen of volwassenen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen.

Respijtzorg kan worden gegeven door een vrijwilliger. Of het kan plaatsvinden bij een zorginstelling en worden gegeven door professionele zorgverleners. Bekijk het overzicht van alle respijtzorg in deze website.

Respijtzorg van een vrijwilliger

Respijtzorg is vaak hulp van vrijwilligers (vrijwilligerszorg). Vrijwilligers hebben geen opleiding gehad in de zorg, maar ze maken vaak een groot verschil. Door er gewoon te zijn en een praatje te maken met uw naaste. Of door eenvoudig huishoudelijk werk over te nemen.

Vervangende mantelzorg van een vrijwilliger kunt u zelf proberen te regelen, bijvoorbeeld via de vrijwilligerscentrale of een andere vrijwilligersorganisatie. U vindt een overzicht bij vrijwilliger nodig.

Vindt u het lastig om een geschikte vrijwilliger te vinden, dan kunt u terecht bij het sociaal team. Zij kunnen u doorverwijzen naar verschillende instanties.

Respijtzorg van professionele zorgverleners

Soms kan de zorg beter worden overgenomen door professionele zorgverleners. Uw naaste gaat dan naar een zorginstelling voor logeeropvang of dagopvang. Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Voor professionele respijtzorg, zoals logeeropvang, dagopvang of begeleiding, heeft degene voor wie u zorgt een beschikking nodig van de gemeente.

De gemeente bekijkt dan of uw naaste in aanmerking komt voor respijtzorg.

Logeeropvang

Logeeropvang houdt in dat uw naaste een nachtje ergens gaat slapen, in een zorginstelling, zorgboerderij, een logeergezin of een logeerhuis. Het kan één nacht zijn, een weekend of een langere periode.

Meer lezen over:

Opvang met zorg overdag

Opvang overdag in een zorginstelling geeft mensen de mogelijkheid om op vaste momenten in de week onder de mensen te komen en bezig te zijn met leuke en nuttige activiteiten. Mantelzorgers hebben dan tijd voor zichzelf. Er zijn verschillende vormen, zoals dagopvang, dagbesteding, dagverzorging en dagbehandeling.

Meer informatie:

Uitstapje of aangepaste vakantie

Een uitstapje, vakantie of activiteit kan ook vallen onder respijtzorg. U kunt ook gezellig samen met uw naaste op pad gaan; als het voor u maar ontspannend is.

U kunt ook eens kijken naar de mogelijkheden voor verblijf in een zorghotel of een aangepaste vakantie voor kinderen met een beperking.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

Sommige zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekering een vergoeding voor vervangende mantelzorg. Op vergelijkingssite Independer kunt u zien welke verzekeraars dat zijn.

Eventueel kunt u aan het eind van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekering.

Respijtzorg vanuit de Wet langdurige zorg

Heeft uw naaste 24 uur per dag zorg en toezicht nodig, dan kunt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen. Mensen die thuis wonen met een indicatie voor langdurige zorg, kunnen ook gebruik maken van respijtzorg. U kunt logeeropvang of dagopvang regelen via het zorgkantoor of zelf inkopen met uw pgb, als u dat heeft.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

Wandelend in gesprek over dementie

Ik begeleid de wandeling en ga met de wandelende deelnemers op...

respijtzorg

Bij de intake spreken we af wat iemand nodig heeft en wat de Bult...

Mantelzorg

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de taken...

Respijtzorg

respijtzorg

Bij de intake spreken we af wat iemand nodig heeft en wat de Bult...

Mantelzorg

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de taken...

Mantelzorg

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de taken...

Logeeropvang

Logeeropvang

Er zijn op de zorgboerderij twee aparte ruimtes om te slapen....

Logeerhuis De Zonnebloem

Logeerhuis 'de Zonnebloem' bestaat uit twee huiskamers gekoppeld...

Bezoekdiensten

Bezoek- en ondersteuningsservice

Deze dienst is onder andere bedoeld om de mantelzorg te ontlasten....

Praktische incidentele ondersteuning

Er zijn vrijwilligers die met u mee willen gaan als u voor...

Zorg overnemen door vrijwilligers

Bezoek en Ondersteuning Service

Voor wie is BOS bedoeld Voor ouderen, zieken, gehandicapten die...

Organisaties

Mantelzorgorganisatie

Brein inzicht; training en advies bij dementie

 06-10 66 57 01 breininzicht.comDe Zuylenkamp 186999CCHummelo

Welzijn Steenderen - De Kei

 0575-45 00 29 welzijnsteenderen.nlBurgemeesters Plantenplein 17221CZSteenderen

Logeerhuis

ReubeZorg

 0573-25 58 85 ReubeZorg.nlAmpsenseweg 267241NCLochem

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland

 023-55 88 141 sein.nlSpieringweg 8012142EDCruquius

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod