Menu

Nederlandse jongeren tevreden met hun leven

Geplaatst op:

Band met ouders vaak goed, levensstijl kan beter

Nederlandse jongeren zijn erg positief over hun leven en gezondheid. Veel meer dan hun leeftijdsgenoten in andere Europese landen. Dat blijkt uit een internationaal rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Iedere 4 jaar doet de WHO een groot onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van jongeren uit 45 verschillende Europese landen. Dit keer zijn in de jaren 2017/2018 200.000 jongeren ondervraagd. In Nederland hebben het Trimbos-instituut, de Universiteit Utrecht en het Sociaal en Cultureel Planbureau het onderzoek uitgevoerd.

Goede band met ouders

Nederlandse jongeren scoren goed als het om de relatie met hun ouders gaat. Volgens Gonneke Stevens, projectleider van het onderzoek, komt dat in deze maanden goed uit. Stevens: “De cijfers laten zien dat Nederlandse jongeren heel makkelijk met hun ouders over hun zorgen kunnen praten. We mogen verwachten dat, tijdens deze coronacrisis, veel Nederlandse jongeren in elk geval goed toegerust zijn voor al die maanden thuiszitten.”

Sociale media

Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren in Nederland, in vergelijking met hun Europese leeftijdgenoten, minder vaak intensief gebruikmaken van sociale media. Nergens is het percentage jongeren dat als 'problematisch socialmediagebruiker' wordt gezien, zo laag als in Nederland.

Middelengebruik

Vergeleken met hun Europese leeftijdgenoten roken en drinken Nederlandse 11- en 13-jarigen in 2017 een stuk minder dan gemiddeld. Dat geldt niet voor de 15-jarige Nederlanders: die roken en drinken bijna net zo veel als Europese leeftijdgenoten. Het gebruik van cannabis (hasj en wiet) door Nederlandse jongeren ligt bovendien iets boven het gemiddelde.

Bron: Trimbos

Vergelijk hulpaanbod