Privacy Statement

PRIVACYBELEID & COOKIE NOTICE MEEDOENINBRONCKHORST.nl

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij proberen het verzamelen van persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Persoonsgegevens worden gebruikt om de website van Meedoeninbronckhorst.nl, te laten werken en om de veilige bemiddeling via Meedoeninbronckhorst.nl te bevorderen (zie meer gedetailleerd hieronder). Meedoeninbronckhorst.nl behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid en de cookie notice te wijzigen.

Artikel 1       Identiteit

De verantwoordelijke voor deze website is VANenVOOR.nl B.V., gevestigd te Zoetermeer, in samenwerking met Coöperatief Samenwerkingsverband Wijzelf Achterhoek. De zorgcoöperatie is bereikbaar via achterhoek@wijzelf.nl en/of de contactgegevens in de laatst onderaan vermelde activiteit op de site. VANenVOOR.nl B.V. is bereikbaar via beheer@vanenvoor.nl.

 

Artikel 2       Doeleinde

Meedoeninbronckhorst.nl biedt een online ontmoetingsplaats waar organisaties activiteiten kunnen vermelden die mensen daadwerkelijk helpen “mee te doen in de maatschappij waar dit door omstandigheden of beperkingen niet vanzelfsprekend is.” Organisaties die activiteiten aanbieden (verder te noemen: Aanbieders) kunnen alleen activiteiten aanmelden die passen binnen deze visie en verder voldoen aan de op de website vermeldde uitgangspunten voor activiteiten. Natuurlijke personen die vraag hebben naar dit soort activiteiten (hierna te noemen: Vragers) kunnen toegelaten activiteiten op de site vinden, hier meer informatie over krijgen en in contact komen met Aanbieders. Vragers en Aanbieders kunnen de activiteiten delen en verder promoten via Social Media. Vragers kunnen via een vraagfunctie een anonieme vraag stellen aan de organisator van een activiteit. Hiervoor is alleen het e-mailadres benodigd wat niet wordt gedeeld met de Aanbieder. Het e-mail adres wordt alleen gebruikt voor het retour zenden van het antwoord van de aanbieder. Alleen de beheerder van de site kan in het belang van evaluatie, controle en opleidingsdoeleinden wel het e-mail adres zien en gebruiken.

 

Artikel 3       Gevraagde informatie

Voor het gebruik van Meedoeninbronckhorst.nl is het verplicht akkoord te gaan met gebruiksvoorwaarden. Vragers zijn niet verplicht informatie van zichzelf te geven behalve een e-mailadres als men er voor kiest anoniem een vraag te stellen aan een Aanbieder. Aanbieders zijn verplicht om de navolgende organisatiegegevens over zichzelf te verstrekken:

  • Organisatienaam
  • Contactpersoon
  • e-mail adres
  • Telefoonnummer
  • Website
  • Wachtwoord

 

Pas als een Aanbieder een activiteit vermeldt op de site worden deze gegevens zichtbaar voor gebruikers van de site. Eventueel aangevuld of overschreven door de onderstaande gegevens die gevraagd worden per activiteit.

  • Omschrijving activiteit
  • Afbeelding
  • Aanmeldlink voor activiteit, indien opgegeven bij activiteit anders niet

 

Artikel 4       Ontvangers

De website vermeld activiteiten met de in het vorige artikel genoemde gegevens en deze zijn zichtbaar voor alle bezoekers. De website vermeld geen adressen van organisaties, alleen van een activiteit als dat van toepassing is. De website is dus geen adresboek. Voor adresgegevens kunnen gebruikers via de link naar de website van de Aanbieder. Als een Vrager anoniem een vraag stelt aan een Aanbieder ontvangt de Aanbieder alleen de vraag en niet het e-mailadres. De Aanbieder moet inloggen om te kunnen reageren op de vraag, de Vrager krijgt het antwoord dan in zijn mail. Meedoeninbronckhorst.nl kan alle gegevens inzien behalve het wachtwoord van Aanbieders. Het wachtwoord is voor niemand zichtbaar. Wie zijn gegevens verstrekt, gaat ermee akkoord dat zijn bijdrage als hierboven omschreven gelezen kan worden.

 

Artikel 5       Rechten Gebruikers

Door het gebruik van de website geven gebruikers ondubbelzinnige toestemming voor het registreren van hun gegevens als hierboven omschreven. Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om verwijdering van zijn gegevens. Desgevraagd verwijdert Meedoeninbronckhorst.nl de gegevens die benodigd waren voor registratie. Men kan om verwijdering van de (persoons)gegevens verzoeken op de website door middel van het contactformulier.

 

Gegevens die door een Gebruiker aan Meedoeninbronckhorst.nl zijn verstrekt zullen nooit rechtstreeks aan derden worden doorgegeven, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 

Artikel 6       Privacyvragen

Vragen over het privacybeleid van de website kunnen via de contactgegevens als vermeldt in artikel 1 gesteld worden.

 

Artikel 7       Overige gegevensverwerking

De website legt de IP-adressen vast van bezoekers van de website, door middel van een extern statistiekenprogramma Google Analytics. Ook houden we zelf statistieken bij van het gebruik van de website waaronder de hoeveelheid zoekacties en het doorklikken op activiteiten. De statistieken worden gebruikt om de vindbaarheid en het gebruik van (onderdelen van) de site door bezoekers te meten, de benodigde servercapaciteit in te kunnen schatten en verantwoording af te kunnen leggen over gebruik en doelmatigheid van Meedoeninbronckhorst.nl aan de opdrachtgever de gemeente Bronckhorst. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies.

 

Artikel 8       Beveiliging

Voor de gehele site inclusief registratie van Gebruikers gebruikt Meedoeninbronckhorst.nl een beveiligd protocol, https. De aldus verkregen gegevens worden door de Coöperatie opgeslagen in een adequaat beveiligde database, die niet aan internet is verbonden. De webserver die met internet is verbonden is adequaat beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. Gegevens op de website zijn toegankelijk voor Gebruikers (dit kunnen Vragers en Aanbieders zijn) conform het hierover bepaalde in artikel 4 en kunnen, wanneer zichtbaar dus door elke derde naar zijn eigen systeem worden gekopieerd.

 

Artikel 9 Bewaartermijn 

Alle activiteiten op de website blijven beschikbaar op internet zolang de Aanbieder dit wil. De inhoud van via de website (anoniem) gestelde vragen en antwoorden blijven beschikbaar voor de Aanbieders en beheerder van Meedoeninbronckhorst.nl voor evaluatie, controle en opleidingsdoeleinden.

 

COOKIE NOTICE

Om onze Gebruikers meer service te kunnen bieden bij het bezoeken van de website Meedoeninbronckhorst.nl.nl maken wij gebruik van cookies. Dit zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op de website. Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk moment verwijderen. Dit moet u doen in uw eigen browser.

 

Onze website gebruikt ook cookies voor het verkrijgen van webstatistieken, bijvoorbeeld om het aantal bezoekers te meten. Hierbij maakt Meedoeninbronckhorst.nl.nl gebruik van het statistiekprogramma van Google Analytics. een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten of dat het gebruik onhandig wordt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.

 

Voor de cookies die deze derde partijen plaatsen en de data die zij verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen website hebben geplaatst http://www.google.com/analytics/ en naar de servicevoorwaarden http://www.google.com/intl/nl/policies/terms/ en het privacybeleid  http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

 

Meedoeninbronckhorst.nl.nl gebruikt 2 cookies met daarin alleen een identificatienummer waardoor de gebruiker ingelogd kan blijven en we gedurende de sessie blijven weten wie de gebruiker is. De cookies bevatten dus geen persoonlijke informatie.

Meedoeninbronckhorst.nl.nl vindt het belangrijk dat de Gebruikers weten van welke cookies de website gebruik maakt en voor welke doeleinden ze gebruikt worden.  Hieronder vind je een overzicht van de cookies die gebruikt worden door Meedoeninbronckhorst.nl.

 

Naam cookie                    Doel

CFID                                                   Gebruiker herkenning door Meedoeninbronckhorst.nl.nl

CFTOKEN                                          Gebruiker herkenning door Meedoeninbronckhorst.nl.nl

JSESSIONID                                      Sessie behouden in Meedoeninbronckhorst.nl.nl

JWSESSIONID                                  Sessie behouden in Meedoeninbronckhorst.nl.nl

AWSELB                                            Gebruiker blijft verbonden met dezelfde webserver

 

Cookies uitschakelen

Als u niet wilt dat Meedoeninbronckhorst.nl.nl op uw computer cookies plaatst, dan kunt u uw browserinstellingen zo aanpassen dat de cookies worden verwijderd. U moet de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt aanpassen. Indien u geen cookies gebruikt, is het mogelijk dat Meedoeninbronckhorst.nl.nl niet meer helemaal goed werkt. Het is mogelijk dat functies van de website verloren gaan. Hoe u uw instelling kunt wijzigen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

 

Vragen?

Wij kunnen dit privacybeleid en cookienotice aanpassen, bijvoorbeeld omdat Meedoeninbronckhorst.nl.nl of de regels rondom privacy en cookies wijzigen. Wij mogen de inhoud van die privacybeleid en cookienotice altijd en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op via de in artikel 1 genoemde contactmogelijkheden.